Pravidla akce

Pravidla akce

 1. Organizátoři akce jsou:
  1. Asociace virtuální a rozšířené reality (Lidická 700/19, 602 00, Brno – Veveří, IČ: 06269117)
  2. Studentská unie ČVUT (Zikova 4, 166 36 Praha 6, IČ: 67981224)
 2. Účastí X LAN PARTY souhlasíte s těmito pravidly.
 3. Turnaj je bez vstupního poplatku.
 4. Každý účastník bude ctít slušného chování.
 5. Každý z účastníků si na akci přinese vlastní elektrický prodlužovák (min. 3 metry), UTP kabel (min. 5 metrů), stolní počítač/notebook (dle vlastního zájmu) včetně příslušenství (podložky pod myš  – na povrchu stolu nemusí úplně dobře fungovat) a povinně sluchátka s mikrofonem pro komunikaci. Účastník smí použít pouze technická zařízení a věci, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a umožňují bezpečné zapojení do elektrické sítě a provoz, a odpovídá za to, že jím přinesené věci těmto podmínkám budou vyhovovat po celou dobu. 
 6. Za škodu způsobenou na odložených počítačích (herní konzole, notebooky a herní příslušenství atd.) neodpovídá pořadatel této herní akce.
 7. Počítače, herní konzole, notebooky a herní příslušenství atd. nenechávejte na svém herním stole bez svého vlastního dozoru.
 8. Účastníkům X LAN PARTY je zakázáno bez povolení adminů přepojovat či rozpojovat jakékoliv elektrické prodlužováky a datové kabely.
 9. Na X LAN PARTY je konzumace alkoholu zakázána.
 10. Kritéria pro výběr účastníků jsou:
  1. studenti,
  2. první přihlášení,
  3. účastníci turnaje.
 11. Ve všech vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření.
 12. Na turnaji je přísně zakázáno používat jakýchkoliv nelegálních úprav her (myšleno: cheaty, wallhack, nepovolené konfigurace a jim podobné). V případě porušení tohoto pravidla může být účastník vyloučen i zpětně. 
 13. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za váš hardware ani software (včetně jeho legálnosti). To stejné platí i pro jakýkoliv další majetek. V případě, že některý z účastníků či věc jím přinesená poškodí zařízení objektu či dalšího účastníka či způsobí jakoukoli jinou škodu, nese plnou odpovědnost za náhradu škod, které způsobil. Každý účastník si sám zodpovídá za své hardwarové vybavení vč. všech periferií.
 14. Účastníci si sami ručí za své předměty, které si na X LAN PARTY donesou a neměli by je tak nikde nechávat volně ležet bez dozoru, nelze zajistit jejich bezpečné uložení. Jedná se například o mobily, klíče, peněženky, fotoaparáty a další.
 15. Účastník X LAN PARTY může předat své připomínky organizátorovi akce.
 16. Jakékoliv porušení výše zmíněných podmínek je důvodem k vyloučení účastníka z akce a účastník tak pozbývá nárok na věcné ceny.
 17. Organizátoři si vyhrazují právo vykázat z budovy osoby, které se nebudou chovat v souladu s vnitřním řádem CIIRC a pravidel slušného chování a s výše zmíněnými pravidly. Účastníci budou dodržovat i případné další pokyny udělené organizátorem.
 18. Děkujeme za respektování všech uvedených pravidel.